Serveis2019-01-17T17:10:55+02:00

REPERTORI VOCAL

Una gran part de la meva feina consisteix en el guiatge periòdic dels cantants en qüestions estilístiques, interpretatives i de creació, tant a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) com en sessions privades.
M’agrada tenir en compte les peculiaritats tant de cada veu com de la mateixa personalitat del cantant per trobar una manera pròpia de treballar amb cadascú.
Crec en l’escolta respectuosa que permet desenvolupar un estil propi tot i observant els cànons estètics i en el creixement i la projecció personal a través de l’art.
Acompanyo amb dedicació tant professionals com joves que s’inicien en el camí del cant, persones que canten per plaer o que estan en un moment de canvis i replantejaments, assessorant sobre el repertori apropiat i les possibilitats d’establir fites artístiques assolibles en cada moment.
M’agradaria que cadascú trobés el seu lloc en aquest món tan ampli i tan divers.

Regularment acompanyo també classes de professors de cant. Apart dels companys de l’ESMUC he estat pianista dels cursos de Raúl Giménez, Fiorenza Cedolins, Kurt Widmer, Cinthia Sanner i Marcel Boone.

CORREPETICIÓ

Apart de la tasca docent mantinc una intensa activitat acompanyant assajos a piano d’obres que després s’hauran d’interpretar amb orquestra. Procuro captar bé les intencions i l’estil de treball de cada director, per tal de facilitar la feina al màxim, reforçant les indicacions de ritme, dinàmiques i intenció que proposi.
En el repertori coral vetllo per la cohesió sonora de les veus i per fer confluir l’atenció de tothom en el mateix punt.
En el repertori operístic intento subratllar la teatralitat amb l’impuls rítmic i els contrastos, donant estabilitat i assistint en qüestions de text si és necessari.
Sobretot m’interessa l’acompanyament de recitatius, on miro de comprendre la situació dramàtica i les inflexions de cada personatge per fer que realment puguin declamar i actuar amb llibertat i fantasia.
Actualment treballo amb regularitat amb VEUS- Cor infantil Amics de la Unió, Cor de Cambra de Granollers, Orquestra Simfònica del Vallès, Escola d’Òpera de Sabadell i Amics de l’Òpera de Sarrià.

MÚSICA DE CAMBRA

En l’àmbit del recital amb piano, al llarg de 30 anys he tocat amb molts intèrprets tant d’òpera com de cançó de concert.
Procuro crear un espai sonor comú amb els cantants i afavorir una escolta oberta, còmoda i flexible on tothom es pugui sentir bé i lliure. M’interessa la part emocional de les peces més que no la seva exhibició, per això on em sento millor és en recitals intimistes, amb la gent a prop i si és possible buscant formats diferents que permetin crear climes suggerents i una sensació de compartir sentiments amb el públic. El meu repertori de cançó de concert és principalment en llengua catalana, castellana, francesa i alemanya, des dels segles XVIII al XX.